Patogeneza i leczenie infekcji koronawirusem COVID-19
z perspektywy TCM

03 marca 2020


Autor: Prof. Sun Peilin (Belgia)

Tłumaczenie: Marek Kalmus
Korekta: Anna Pokryszko

Wybuch i rozprzestrzenienie się epidemii wywołanej koronawirusem we Włoszech potwierdzono w dniu 31 stycznia 2020 r. Później rozpoznano grupowe zachorowania, rozpoczynając od 16 przypadków potwierdzonych w dniu 21 lutego  w Lombardii, z dodatkowymi 60 przypadkami potwierdzonymi w dniu 22 lutego we Włoszech i pierwszymi zgonami zgłoszonymi tego samego dnia. Nowy koronawirus mógł krążyć w północnych Włoszech przez tygodnie, zanim został wykryty, co poważnie komplikuje wysiłki w celu śledzenia i kontrolowania jego szybkiego szerzenia się w Europie. Od tego czasu notuje się gwałtowny wzrost zachorowań wywołanych nowym  koronawirusem w Europie, liczba zachorowań we Włoszech jest najwyższa.

Do 1 marca 2020 r. 5 nowych państw (Azerbejdżan, Ekwador, Irlandia, Monako i Katar) zgłosiło przypadki COVID-19 w ciągu ostatnich 24 godzin. Łącznie epidemią dotkniętych jest już 58 krajów. Globalnie potwierdzono 87 137 zachorowań (1739 nowych), w tym w Chinach: 79 968 potwierdzonych (579 nowych), 2873 zgonów (35 nowych); poza Chinami: 7169 potwierdzonych (1160 nowych), 104 zgony (18 nowych). Ocena ryzyka według WHO: Chiny – bardzo wysokie, poziom regionalny – bardzo wysoki, poziom globalny – bardzo wysoki.

Większość pacjentów zainfekowanych nowym COVID-19 to dorośli. Spośród 44672 pacjentów w Chinach z potwierdzoną infekcją 2,1% było w wieku poniżej 21 lat. Najczęściej zgłaszane  objawy to gorączka, suchy kaszel i duszność, u większości pacjentów (80%) infekcja przebiegała łagodnie. U około 14% przebieg był ciężki, a u 5% bardzo ciężki, zagrażający życiu. Wczesne doniesienia sugerują, że ciężkość choroby wiąże się z wiekiem (> 60 lat) i inną chorobą współistniejącą.

Obecnie nie ma znanej skutecznej terapii przeciwwirusowej dla nowego COVID-19. Śmiertelność u osób z bardzo ciężkim, zagrażającym życiu wynosi ponad 50%[2].
Obecnie krzywa epidemiologiczna nowej infekcji koronawirusem w Wuhan i Chinach zaczęła spadać i stabilizować się po osiągnięciu szczytu. Jednak epidemia zapalenia płuc wywołanego przez nowego wirusa COVID-19 nasila się w wielu krajach, takich jak Korea Południowa, Włochy i Iran i nadal rozprzestrzenia na całym świecie. Od godziny 16.00 czasu lokalnego 2 marca liczba potwierdzonych przypadków w Korei Południowej wzrosła do 4335; do południa 2 marca czasu lokalnego skumulowana liczba potwierdzonych przypadków w Iranie osiągnęła 1501; od 24.00 czasu lokalnego 1 marca liczba zgonów z powodu epidemicznego koronawirusowego zapalenia płuc we Włoszech wzrosła o kolejne 12, a łączna liczba zgonów wyniosła 41, z 1713 potwierdzonymi przypadkami na terenie całego kraju.

W lutym 2020 r. [Chińska] Narodowa Komisja Zdrowia i Medycyny oraz powiązane jednostki aby opanować nową epidemię koronawirusa w Wuhan, stworzyły 16 mobilnych szpitali kabinowych typu Wuhan. Do 15 lutego 2020 r. otwarto 9 mobilnych szpitali kabinowych w Wuhan. Personel medyczny z różnych rejonów Chin został wysłany do tych szpitali, aby zająć się pacjentami, u których wynik testu na obecność wirusa jest pozytywny, a przebieg choroby łagodny. Gdy przebieg choroby ulega pogorszeniu a objawy nasileniu, zostaje on przeniesiony do jednego ze szpitali w mieście, jak np. Szpital Jinyintan, w celu dalszego leczenia specjalistycznego. W dniu 2 marca 2020 r.doniesiono, że ostatnia partia pacjentów zakażonych nowym koronawirusem w mobilnym szpitalu kabinowym na stadionie sportowym Wuhan Qiaokou wyzdrowiała i została wypisana. Personel medyczny przygotował się do zamknięcia tego szpitala kabinowego.

Miejski szpital Kabinowy Wuhan

 Według oficjalnych doniesień z dnia 2 marca. 2020 r. wiadomo, że w prowincji Hubei zgłoszono 196 nowych przypadków. Po raz pierwszy od stycznia liczba nowo stwierdzanych przypadków spadła poniżej 200. W porównaniu z 570 przypadkami dzień wcześniej był to skokowy spadek zachorowań. Ten gwałtowny spadek liczby przypadków w Hubei spowodowany był głównie spadkiem liczby nowych przypadków w Wuhan. W poniedziałek stwierdzono w Wuhan tylko 193 nowe przypadki. Tego samego dnia w Chinach kontynentalnych zanotowano tylko 202 nowych przypadków – to najniższa liczba zachorowań od 22 stycznia 2020 roku. Przy wyłączeniu  Hubei, w całym kraju pojawiło się tylko 6 nowych przypadków. Całkowita liczba potwierdzonych przypadków w Chinach wynosi 80026. Liczba ofiar śmiertelnych wzrosła w poniedziałek o 42, osiągając w sumie 2912. W chińskim CCTV podano, że pierwszy szpital kabinowy – zbudowany w Wuhan na stadionie sportowym został zamknięty z powodu znaczącego zmniejszenia się liczby pacjentów w tym mieście. W szczytowym momencie epidemii działało w Chinach w 16 mobilnych szpitali kabinowych, w których stworzono łącznie 13 000 miejsc i  przyjęto w nich łącznie 12 000 pacjentów.

   ETIOLOGIA

Najczęstszą przyczyną zapalenia płuc wywołanego koronawirusem jest inwazja Zimna-Wilgoci z toksynami atakującymi Płuca i Śledzionę.

 1. W tym czasie pogoda w Wuhan była deszczowy, było mokro i zimno. Chociaż temperatura jest wyższa niż w poprzednich zimach, nie ma słońca.
 2. Wygląd języków osób z zapaleniem płuc wywołanym nowym koronawirusem, szczególnie u pacjentów w stanie zagrażającym życiu, również młodych jest charakterystyczny: języki są zwykle pogrubiałe i z tłustym nalotem.
 3. Pacjenci zgłaszali się do szpitala z gorączką, ale temperatura nie była wysoka, a niektórzy pacjenci nie mieli objawów gorączki, a objawy manifestowały się jako zmęczenie, wypalenie, obniżenie łaknienia, a nawet nudności, ucisk w klatce piersiowej i biegunka. U większości pacjentów występowała suchość i ból gardła, a niektórzy pacjenci mieli również suchy kaszel bez odkrztuszania śluzu. Proces ten trwał zwykle od 5 do 7 dni, podczas których pacjent nie miał gorączki lub ma tylko niską gorączkę, a temperatura ciała jest wyższa niż 37° C, rzadko przekraczając 38,5°
 4. Jednk jeśli w ciągu dwóch lub trzech dni tego [wstępnego] okresu temperatura ciała pacjenta nagle wzrośnie powyżej 39° C, stan pacjenta często przechodzi od razu w stan zagrażający życiu – pojawia się świszczący oddech, duszność, słabe dotlenienie a w badaniu TK płuc stwierdza się dużą ilość wysięku.
 5. Jeśli temperatura ciała pacjenta utrzymuje się w tym okresie w wysokości 37° C ~ 38° C, to po sześciu lub siedmiu dniach leczenia pacjent zazwyczaj stopniowo wchodzi w okres rekonwalescencji.

   Przenoszenie choroby

Głównie poprzez kontakt z wydzieliną z nosa, ust i ze skórą. Może odbywać się drogą kropelkową, która nie jest głównym sposobem transmisji.
Inwazja tego zewnętrznego patogenu o typie Zimna-Wilgoci nie jest zwykła, ponieważ jeśli byłaby zwykła, nie byłaby w stanie wywołać epidemii. W TCM nazywa się taką sytuację Han Shi Li (寒湿 疫). Li lub Li-qi oznacza coś dziwnego i nieprzewidywalnego, trudnego do kontrolowania z wysoką śmiertelnością. Li-qi oznacza, że ta ostra i ciężka choroba zakaźna jest epidemią i ma następujące cechy:
1) U zarażonych grupowo chorych ma miejsce podobny początek choroby i jest  zarażają;
2) Jest bardzo agresywny i ma silne działanie chorobotwórcze;
3) Jest wysoce zakaźny i łatwo się rozprzestrzeniania;
4) Zazwyczaj atakuje ciało przez nos, gardło i skórę, z określoną lokalizacją zakażenia;
5) Poważna choroba i niebezpieczne warunki;
6) W większości ma pewną sezonowość i regionalność.

Droga inwazji chorób egzogennych (z zewnątrz) prowadzi zwykle przez sześć kanałów [Tai Yang, Yang Ming, Shao Yang, Tai Yin, Shao Yin, Jue Yin]. Jednak w szczególnych okolicznościach, na przykład w warunkach epidemii, choroba może rozprzestrzeniać się bardzo szybko, wnikając do różnych kanałów i powodując z poważne powikłania. Ponadto patogen często zawiera toksyny.
W trakcie zdrowienia organizmy  pacjentów zakażonych koronawirusem, zaczynają wytwarzać przeciwciała, powstają one w ciągu około 2 tygodni. Oznacza to, że pacjenci uzyskują odporność na tego wirusa. Istnieją jednak doniesienia, że u niektórych pacjentów wypisanych ze szpitali testy na obecność wirusowego kwasu nukleinowego były pozytywne. W dniu 25 lutego 2020 Song Tie, zastępca dyrektora prowincjonalnego centrum kontroli i zapobiegania chorobom w prowincji Guangdong wydał oświadczenie na podstawie badań przesiewowych u osób wypisanych ze szpitala, że u 14%  pacjentów doszło do reaktywacji procesu chorobowego, a DNA wirusowe było obecne w surowicy krwi. Podobne sytuacje zaobserwowano w innych prowincjach. Regionalna Komisja Prowincji Hainan i [Centralna] Komisja Zdrowia opublikowały wiadomość, że poszczególni pacjenci byli regularnie ponownie badani po wypisie, a test na obecność wirisowego kwasu nukleinowego był u nich pozytywny.
Wirusa można wykryć w próbkach z nosa, gardła, jamy ustnej, kału, moczu i łez itp., Ale najczęściej pobiera się próbki z nosa i gardła.  -->  
Źródło informacji

   cechy

1) Okres inkubacji w przypadku koronawirusowego zapalenia płuc wynosi od 3,0 dni, do 24 dni.
2) 31,30% pacjentów przebywało w Wuhan, 71,80% pacjentów miało kontakt z personelem z Wuhan, a 1,18% pacjentów miało bezpośredni kontakt z dzikimi zwierzętami.
3) Zapalenie płuc spowodowane koronawirusem może wystąpić we wszystkich grupach wiekowych, przy czym tylko u 0,9% pacjentów poniżej 15 roku życia.
4) Najczęstsze objawy to gorączka (87,9%) i kaszel (67,7%), mniej niż u połowy (43,8%) pacjentów w czasie konsultacji występuje gorączka abiegunka (3,7%) oraz wymioty są rzadkie (5,0%).
5) Spośród 840 pacjentów, u których wykonano przy przyjęciu tomografię komputerową płuc, u 76,4% wykazano zapalenie płuc. Typowe cechy to cienie szkliste w dolnych partiach płuc (50,00%) i obustronne niejednolite zacienienia (46,0%)  -->  Źródło informacji

   patogeneza

W początkowej fazie mogą być zajęte głównie trzy systemy narządowe, w tym:

- System Płuc
- System Śledziony
- System San Jiao
 

Płuca
- Zaburzenia funkcji rozprzestrzeniania Qi przez Płuca: gorączka, ból gardła, awersja do zimna, suchy kaszel, bóle mięśni, głowy i stawów;
- Zaburzenia funkcji sprowadzania Qi w dół przez Płuca: duszność, trudności w oddychaniu, ucisk w klatce piersiowej;
- Zaburzenia funkcji Płuc jako górnego źródła wody: retencja (zatrzymanie) wody w płucach i ciele.

Śledziona
- Biegunka (3,7%) i wymioty (5,0%) występują rzadko u 840 pacjentów:
- Ekstremalne zmęczeni, co jest dość niezwykłe = pacjent nie ma siły chodzić nawet na krótki dystans i przez dłuższy czas.
- Bardzo słaby apetyt. Dlatego niezwykle ważne jest, aby dobrze jeść, na przykład jeść białka, w tym ryby, mięso, gotowane jedzenie, zupę odżywczą, unikając surowego i zimnego pokarmu, bez tłustego jedzenia i słodyczy, trzy posiłki dziennie.

Potrójny Ogrzewacz (San Jiao) 
-To korytarz dla Yuan-Qi i wody, którego nie powinien być zablokowany;
- Należy zadbać o codzienne łatwe wypróżnienia – produkty takie jak jak gruszka, morela, kiwi, kapusta pekińska, są odpowiednie do [wspierania] tej funkcji;
- Konieczne jest odpowiednie oddawania moczu. Pomaga w tym picie zielonej herbaty, sok z cytryny, Fu Ling, Ze Xie i Che Qian Zi. Kkonieczne jest też zharmonizowanie Pęcherzyka Żółciowego, na przykład stosując Qing Hao i Yin Chen Hao po 5 g, aby sporządzić herbatę do picia.

Patogeneza koronawirusowego zapalenia płuc może obejmować następujące stadia:

 1. Stadium wczesne
  Zajęcie Powierzchni i Wnętrza, zablokowanie Płuc i Śledziony, złe zaburzenie funkcji Potrójnego Ogrzewacza polegającej na wznoszeniu, kierowania ku dołowi oraz transformacji Qi.
 2. Stadium pośrednie 
  a. Konstytucjonalne nagromadzenie Gorąca w ciele, prowadzi do powstawania Gorąca w Płucach i Żołądku z tworzeniem toksycznego Gorąca w Potrójnym Ogrzewaczu.
  b. Konstytucjonalny niedobór Yang Serca i Nerek, z zaburzeniem tworzenia Qi i krwi (Xue) oraz gromadzeniem się Zimnej Wilgoci.
 3. Stadium rekonwalescencji
  a. Eliminacja Zimna-Wilgoci
  b. Niedobór Yang Serca i Nerek.
  c. Niedobór Yin Płuc i Nerek

Objawy 

Po analizie i pogrupowaniu, typowe objawy kliniczne mogą obejmować:
- Gorączka, głównie wysoka gorączka >38℃, rzadziej niska gorączka >37,5℃, w pojedynczych przypadkach gorączka nie występuje.
- Suchy kaszel, a późniejszych stadiach odkrztuszanie skąpej biała plwocina lub żółta plwocina, w pojedynczych przypadkach nie występuje kaszel.
- Sporadycznie zablokowany nos i katar.
- Ból gardła.
- Zmęczenie
- Niezbyt nasilony ucisk w klatce piersiowej, ciężka duszność, pogorszenie przy wysiłku.
- Ból mięśni lub kończyn.
- Nudności i wymioty.
- Biegunka
- Ból głowy.
- Zaczerwienienie oczu
- Gorzki smak w ustach.
- Suchość w ustach i pragnienie.
- Brak łaknienia.
- Język jest blady lub fioletowy z tłustym śluzem i odciskami zębów po bokach. Środkowa część języka pokryta jest grubym i tłustym lub szarawo-żółtym nalotem.

   leczenie metodami tcm

Od 27 stycznia Państwowa Administracja Tradycyjnej Medycyny Chińskiej (State Administration of Traditional Chinese Medicine) dołączyła do wytycznych klinicznych „w nagłe wypadki, praktyczność i skuteczność”, „Badanie przesiewowe skuteczności receptur tradycyjnej chińskiej medycyny w zapobieganiu i leczeniu nowego koronawirusowego zapalenia płuc” w prowincjach Shanxi, Hebei, Heilongjiang i Shaanxi. Te cztery prowincje przeprowadziły próbę z „Wywarem Qing Fei Pai Du” w celu leczenia pacjentów z nowym zapaleniem płuc wywołanym koronawirusem. Według stanu na 5 lutego te 4 pilotażowe prowincje zastosowały „Qing Fei Pai Du Tang” do leczenia 214 potwierdzonych przypadków, a w ciągu 3 dni leczenia skuteczność postepowania wyniosła ponad 90%. U 60 % pacjentów zarówno objawy jak i wyniki badań obrazowych uległy znacznej poprawie,  30% pacjentów miało stabilne objawy bez zaostrzeń.

 Od 14 lutego „Qing Fei Pai Du Tang” było promowane i używana w czterech mobilnych szpitalach w Wuhan. 25 lutego reporterzy pracujący na pierwszej linii w Wuhan otrzymywali kolejno opisy działania receptury „Qing Fei Pai Du Tang” stosowanej w leczeniu pacjentów w czterech mobilnych szpitalach kabinowych:

 1. Szpital Jiangxia Fangcang, zespół medyczny oddziału Tianjin i zespół medyczny oddział Henan przyjęły łacznie 182 pacjentów i zastosowały tę recepturę. Wśród nich na oddziale zespołu medycznego Tianjin całkowicie wyleczono 96 pacjentów – u tych 96 pacjentów gorączka zniknęła w ciągu trzech dni, czyli uzyskano 100% remisji gorączki. Całkowita liczba pacjentów na oddziale zespołu medycznego Henan wynosiła 86. W ciągu trzech dni 85 osób było bez gorączki, a wskaźnik remisji gorączki wyniósł 99%.
 2. Szpital Jianghan Fangcang leczył łącznie 1874 pacjentów i osiągał pełne wleczenie, stosując recepturę „Qing Fei Pai Du Tang”. Ogólny wskaźnik skuteczności wyleczeń przy pomocy zintegrowanego postępowania przy pomocy medycyny chińskiej i zachodniej wyniósł ponad 89,28%.
 3. W sumie 312 pacjentów zostało przyjętych do szpitala Tongkou Fangcang. Poza 5 pacjentami poniżej 18 roku życia, pozostałych 307 pacjentów przyjmowało „Qing Fei Pai Du Tang”. Według stanu na 25 lutego ze szpitala wypisano 117 pacjentów.
 4. Szpital Fangcang w Jingkai (w centrum sportowym) przyjął łącznie 1040 pacjentów, wszyscy otrzymywali „Qing Fei Pai Du Tang” i określone postępowanie z medycyny zachodniej. Objawy gorączki, zmęczenia i kaszlu u pacjentów uległy znaczącej poprawie. Pacjenci przebywający obecnie w szpitalu są w dobrym stanie.

Qing Fei Pai Du Tang

Wywar oczyszczający Płuca I usuwający toksyny

Ma Huang 9g

Gui Zhi 9g

Fu Ling 15g

Chai Hu 16g

Zi Wan 9g

Huo Xiang 9g

Xing Ren 9g

Ze Xie 9g


Huang Qin 6g

Kuan Dong Hua 9g

Shan Yao 12g

Shi Gao 30g

Zhu Ling 9g


Ban Xia 9g

She Gan 9g

Zhi Shi 6g

Zhi Gan Cao 6g

Bai Zhu 9g


Sheng Jiang 9

Xi Xin 6g

Chen Pi 6g

Ważne  aby użyć wywaru z ziół [zioła surowe=suszone]. Jedno opakowanie powyższej mieszanki ziołowej na jeden dzień. Wywar gotuje się raz dziennie i należy go pić dwa razy dziennie, raz rano i raz wieczorem (40 minut po posiłku).

Jeśli to możliwe należy spożyć pół miski kleiku ryżowego po przyjęciu wywaru.

3 dni przyjmowania receptury ziołowej to jeden cykl leczenia.

Jeśli pacjent nie ma wysokiej gorączki, ilość Shi Gao powinna być mniejsza, a jeśli gorączka jest bardzo wysoka, należy zwiększyć ilość Shi Gao.

   analiza

Receptura ta składa się z następujących receptur patentowych:

 • Ma Xing Shi Gan Tang, wskazanej przy kaszlu, duszności;
 • Wu Ling San, wskazanej przy  retencji wody, chroni dolny Ogrzewacz i Nerki;;
 • Shen Gan Ma Huang Tang, wskazanej przy śluz i wodzie w Płucach.
 • Xiao Chai Hu Tang, wskazanej przy zespołach Shaoyang i zaburzeniach Potrójnego Ogrzewacza
 • Plus zioła: Huo Xiang 9g, Shan Yao 12g, Zhi Shi 6g, Chen Pi 6g, aby usunąć toksyny, regulować Śledzionę i Żołądek i wspomagać defekację.

W ten sposób Płuca, Śledziona, Żołądek, Woreczek Żółciowy, Potrójny Ogrzewacz, Pęcherz, Nerki i Jelito Grube są uwzględnione [w leczeniu] i chronione.

   cechy

- Zwykle pacjentowi przepisywana jest spersonalizowana recepta, ale w czasie epidemii możliwe jest, że podany zostanie tylko jeden koktajl receptury ziołowej na ogólną i pilną sytuację;
- Możliwe jest sporządzenie bardzo rozbudowanej receptury, aby objąć różne zespoły;
- Xi Xin, jako toksyczne jest zwykle zabronione, ale w tej recepturze jest stosowany w dużych dawkach. Zwykle stosowany jest w 3g [przez krótki okres czasu]. W szczególnych warunkach może być podany w wyższej dawce (artykuł 27 z Farmakopei Chińskiej);
- Ma Huang jest zabroniony w wielu krajach poza Chinami, dlatego można go zastąpić Zi Su Zi 10g i Sang Bai Pi 10g; Xi Xin można zastąpić Gan Jiang 10g..

Według oświadczenia Państwowej Administracji TCM z 28 lutego 2020 r. „Qing Fei Pai Du Tang” to zupełnie nowa receptura skomponowana na podstawie czterech klasycznych receptur, zawierający [zioła] ostre i ciepłe, ostre i zimne, lekkie i aromatyczne. Może być stosowany na wiele sposobów do radzenia sobie z Zimnem, Gorącem, Wilgocią, toksynami i niedoborem, aby wywołać efekty: rozprzestrzeniania Qi przez Płuca, zatrzymania kaszlu, usuwania Gorąca, uwolnienia Wilgoci, usuwania toksyn. 24 lutego Zhang Boli, akademik z Chińskiej Akademii Inżynierii, w wywiadzie dla reporterów CCTV zwrócił uwagę, że skutecznością medycyny chińskiej jest usuwanie toksyn, ale nie detoksykacja. Według Sun Guangrong, państwowego mistrza medycyny chińskiej, celem „Qing Fei Pai Du Tang” jest zapobieganie niedrożności i zapewnienie drogi dla wyprowadzenia patogenów, zamiast ograniczania, konfrontowania i zabijania trujących patogenów poprzez pocenie się i oddawanie moczu 

Źródło informacji

   modyfikacje

Sugeruję dokonanie modyfikacji gotowych receptur ziołowych w zależności od dodatkowych objawów występujących u pacjenta: 

 • Przy nasilonej awersji do Zimna należy usunąć Shi Gao, dodać Zhi Fu Zi 10g oraz Gan Jiang 10g aby ogrzać ciało i rozproszyć Zimno
 • Przy gorączce usunąć Xi Xin, dodać Shi Gao do 60g aby usunąć orąco I obniżyć gorączkę 
 • Przy obitym Śluzie, dodać Jie Geng 10g oraz Zhe Bei Mu 10g aby przetransformować i usunąć Śluz.
 • Przy gromadzeniu się plynu w płucach dodać Ting Li Zi 10g oraz Che Qian Zi 10g aby usunąć plyn z Płuc 
 • Przy nasilonych zaparciach dodać Da Huang 10g oraz Mang Xiao 10g aby ułatwić defekację. 
 • Przy wymiotach dodać Sha Ren 5g oraz Sheng Jiang 10g umożliwiające sprowadzenie w dół Qi Żołądka co zatrzyma wymioty

   analiza leczenia


 1.  Nawet jeśli okres (obserwacji przebiegu epidemii) jest krótki, istotne jest, że infekcji nowym koronawirusem nie można leczyć powoli. Nie zaleca się używania patentowych pigułek ani tabletek, ale wywary ziołowe. Jeśli nie ma takiej możliwośc, należy użyć  granulatów lub proszków ziołowych.
 2. Ponieważ główną etiologią jest Zimna Wilgoć i toksyny, zimne i chłodne zioła należy stosować ostrożnie we wczesnym i pośrednim stadium, z wyjątkiem warunków [gdy mamy do czynienia z Wilgocią-Gorącem i toksynami. Jeden z ekspertów, naukowiec Dr Tong Xiaolin uważa, że należy zredukować niepotrzebne infuzje stosując je jedynie u tych, którzy wykazują obecność Zimna-Wilgoć mają pogrubiały język z tłustym nalotem i odciskami zębów. Tacy pacjenci powinni jak najszybciej stosować chińskie zioła. Należy unikać stosowania antybiotyków, ponieważ są to infekcje wirusowe, a antybiotyków nie należy stosować rutynowo, chyba że są mamy do czynienia z komplikacjami wywołanymi przez infekcje bakteryjne. Z punktu widzenia tradycyjnej medycyny chińskiej antybiotyki mają naturę Zimną, przez co mogą łatwo uszkodzić Śledzionę i Żołądek  --> Źródło informacji
 3. Podczas hospitalizacji najczęstszym powikłaniem było zapalenie płuc (79,1%), a następnie ostre choroby układu oddechowego (3,37%) i wstrząs (1,00%)  -->  Źródło informacji
 4. Ze względu na ciężką przebieg choroby, szybki początek choroby oraz czynniki, takie jak wiek, budowa ciała, odżywianie, stany emocjonalne, konstytucja i inne różnice osobowości, mogą wystąpić różne wzorce patologii.
 5. Poniższe leczenie TCM opiera się na chińskim planie diagnostyki i leczenia zapalenia płuc wywołanego nowym koronawirusem (Tymczasowa 6 edycja) opracowanym przez biuro Państwowej Administracji Medycyny Chińskiej wspólnie z Narodową Komisją Zdrowia (National Health Commission).  -->  Źródło informacji


   I Okres obserwacji medycznej (kwarantanny)


1. Wczesny etap objawów zewnętrznych (egzogennych)
Głównymi objawami są gorączka, awersja do zima, ból stawów i mięśni oraz zmęczenie. Może również towarzyszyć ból gardła, gorzki smak w jamie ustnej, suchość w gardle itp.

Zasada leczenia
Należy rozproszyć Zimno, usnąć Wilgoć i złagodzić objawy spowodowane przez zewnętrzne czynniki patogenne 


Patentowe receptury ziołowe
Qiang Huo Sheng Shi Tang, plus: Xiao Chai Hu Tang

Receptura

Qiang Huo 10g

Chuan Xiong 10g

Chai Hu 10g

Fang Feng 10g

Cang Zhu 10g

Huang Qin 10g

Man Jing Zi 10g

Qing Hao 10g

Zhi Ban Xia 10g

Ma Huang 10g

Huo Xiang 10g

Sheng Jiang 5g

Inwazja Zimna-Wilgoci do Taiyin
Gorączka lub brak gorączki, ból stawów i mięśni, zmęczenie, nudności, wymioty, luźny stolec lub biegunka, biały i tłusty nalot na języku.Zasada leczenia
Należy rozproszyć Zimno, usunąć Wilgoć, zharmonizować Środkowy Ogrzewacz i złagodzić objawy spowodowane przez zewnętrzne czynniki patogenne 


Patentowa receptura ziołowa
Huo Xiang Zheng Qi San

Receptura

Huo Xiang 10g

Zi Su Ye 10g

Qing Hao 10g

Pei Lan 10g

Hou Po 10g

Chen Pi 5g

Qiang Huo 10g

Da Fu Pi 10g

Bai Kou Ren 5g (ugotowane później)

Zhi Ban Xia 10g

Yi Yi Ren 10g


   II Okres leczenia klinicznego


1)  Stadium początkowe


Inwazja Zimna-Wilgoci na Płuca z dysharmonią Sahoyang
Awersja do zimna, gorączka lub jej brak, suchy kaszel, gorzki smak w ustach, suchość gardła, zmęczenie, ciężkość ciała, pełność w klatce piersiowej i brzuchu, nudności, luźny stolec, blady lub lekko czerwony język, cienki, biały i tłusty nalot na języku, puls miękki.


Zasada leczenia

Należy rozproszyć Zimno, przekształcić i usunąć Wilgoć, złagodzić objawy spowodowane przez zewnętrzne czynniki patogenne


Patentowe receptury ziołowe

San Ao Tang, Plus: Xiao Chai Hu Tang, Huo Xiang Zheng Qi San

Receptura

Ma Huang 10g

Chai Hu 10g

Lu Gen 12g

Da Fu Pi 10g

Xing Ren 10g

Huang Qin 10g

Cang Zhu 10g

Yi Yi Ren 10g

Qiang Huo 10g

Huo Xiang 10g

Zi Su Ye 10g

Bai Kou Ren 5g (tzagotować póżniej)

Zhi Ban Xia 10g

She Gan 10g

Hou Po 10g

2)  Stadium pośrednie


Akumulacja Wilgoci w Górnym i Środkowym Ogrzewaczu z zablokowaniem Qi
Gorączka, kaszel z odkrztuszaniem białej lub żółtą wydzieliny, trudności w odkrztuszaniu wydzieliny, uczucie pełności w klatce piersiowej, duszność, uczucie ciężkości ciała, nudności, wymioty, pełność w brzuchu, słaby apetyt, luźny stolec, jasny język lub jasno-czerwony język, biały i tłusty nalot, miękki i słaby puls.


Zasada leczenia
Należy usunąć gorąco, obniżyć gorączkę, przekształcić Wilgoć, sprowadzić w dół Qi Płuc i Żołądka i zharmonizować Potrójny Ogrzewacz.Patentowe receptury ziołowe

San Ren Tang, plus: Xiao Chai Hu Tang

Receptura

Xing Ren 10g

Zhe Bei Mu 10g

Zhi Ban Xia 10g

Bai Kou Ren 5g (do ugotowania później)

Bi Yu San 20g (w opakowaniu z gazy)

Gua Lou Pi 12g

Yi Yi Ren 10g

Tong Cao 5g

Ma Huang 10g

Hou Po 10g

Chai Hu 10g

Lu Gen 12g

Sang Bai Pi 10g

Cang Zhu 10g

Huang Qin 10g

Zablokowanie Płuc przez toksyny z nagromadzeniem Gorąca w Yangming
Wysoka gorączka, odkrztuszanie żółtej wydzieliny, pełność klatki piersiowej, duszność, uczucie duszności, rozpieranie w jamie brzusznej, zaparcia, czerwony język, żółty i tłusty nalot lub żółty i suchy nalot, ślizgajacy i szybki puls.


Zasada leczenia
Należy usunąć Gorąco, skierować w dół Qi Płuc i wspomagać defekację


Patentowe receptury ziołowe
Ma Xing Gan Shi Tang, plus: Ding Chuan Tang, Xiao Cheng Qi Tang

Receptura

Ma Huang 10g

Ting Li Zi 10g

Zhe Bei Mu 10g

Zhi Shi 10g

Xing Ren 10g

Sang Bai Pi 10g

Hou Po 10g

Cang Zhu 10g

Shi Gao 30g

Kuan Dong Hua 10g

Da Huang 12g

Quan Gua Lou 20g

Zhi Zi 10g

Tao Ren 10g

3)  Stadium zagrożenia życia

Zerwanie komunikacji Wnętrza z Powierzchnią z rozdzieleniem Yin i Yang
Trudności w oddychaniu, duszność lub astma przy niewielkim wysiłku, którym może towarzyszyć omdlenie, niepokój, zimne i lepkie dłonie, zimne poty, blady lub purpurowy język, gęsty, tłusty i biały nalot na języku, powierzchowny i pusty puls.


Zasada leczenia
Należy odbudować Yang i zapobiec „załamaniu się (stanu zdrowia)” pacjenta 


Patentowe receptury ziołowe
Du Shen Tang, plus: Si Ni Tang

Receptura

Ren Shen 20g

Zhi Gan Cao 6g

Zhi Fu Zi 10g

Shan Zhu Yu 15g

Gan Jiang 15g

Podczas picia wywaru podaje się jedną pigułkę Su He Xiang Wan.
Jeśli występuje zablokowanie przez Gorąco, należy użyć jednej pigułki An Gong Niu Huang Wan zamiast Su He Xiang Wan

   III Okres rekonwalescencji


Niedobór Qi Płuc i Śledziony przy słabości Yuan-Qi
Duszność, zmęczenie, słaby apetyt, pełność brzucha, osłabienie, blada cera, luźny stolec, blady język, cienki, biały i tłusty nalot na języku, ślizgający i słaby puls.

Zasada leczenia

Należy wzmacniać Qi Płuc I Śledziony i odbudować Yuan-QiPatentowe receptury ziołowe

Bu Fei Tang, plus: Shen Ling Bai Zhu San

Receptura

Ren Shen 10g

Zi Wan 10g

Fu Ling 12g

Sha Ren 3g (to be decocted later)

Shu Di Huang 10g

Ku Gen 12g

Huo Xiang 10g

Zhi Huang Qi 12g

Sang Bai Pi 10g

Zhi Ban Xia 10g

Wu Wei Zi 10g

Jiao Bai Zhu 10g

Chen Pi 5g

Niedobór Qi i Yin z osłabieniem Wątroby i Nerek
Duszność, zmęczenie, słaby apetyt, bezsenność, słabe wypróżnianie, uderzenia gorąca, nocne poty, suchość w ustach, niepokój, zawroty głowy, osłabienie dolnej części pleców i kolan, jasnoczerwony kolor języka, cienki, suchy nalot, miejscami bez nalotu, szybkie i słabe tętno .

Zasada leczenia
Należy odżywić Yin, usuńąć niedoborowe Gorąco oraz wzmocnić Wątrobę i Nerki

Patentowe receptury ziołowe
Sheng Mai San, plus Yi Guan Jian, Qin Hao Bie Jia Tang

Receptura

Ren Shen 10g

Dang Gui 10g

Chuan Bei Mu 10g

Mu Dan Pi 10g

Mai Men Dong 12g

Sheng Di Huang 20g

Chuan Lian Zi 10g

Zhi Mu 10g

Wu Wei Zi 10g

Gou Qi Zi 10g

Qing Hao 10g

Bei Sha Shen 10g

Zi Wan 10g

Bie Jia 20g

Filiks - 6 marca 2020

Aniu, dzięki za wiedzę i Twoją szybką reakcję na zaistniała sytuację. pozdrawiam. Alicja

Comments are closed