Plan zajęć we Wrocławskiej Akademii Akupunktury w latach 2023 - 2024
UWAGA! Program w trakcie opracowywania. Nazwy zajęć i wykładowcy mogą ulec zmianie!

Klasyczna Akupunktura Chińska CCA

LP

Data

Wykładowca

Temat

CCA1

Cell

Prof. Sun Peilin

Charakterystyka medycyny chińskiej
Koncepcja Yin i Yang oraz 5 Elementów

CCA2

Cell

Dr Andrzej Zaleski

Anatomia z elementami fizjologii

Cell

Prof. Chen Zanyu

Teoria Pięciu Narządów Zang

CCA3

Cell

Dr Andrzej Zaleski

Anatomia z elementami fizjologii

Cell

Dr. Youjun Wang 

Sześć Nadzwyczajnych Narządów Fu
Życiodajne substancje
: Jing, Qi, Krew, Płyny Ciała oraz Shen

CCA4

Cell

Dr Andrzej Zaleski

Anatomia z elementami fizjologii

Cell

Prof. Liuzhong Ye

Czynniki patogenne i patogeneza

CCA5

Cell

Dr Andrzej Zaleski

Anatomia z elementami fizjologii

Cell

Prof. Zanyu Chen

Osiem zasad

CCA6

Cell

Dr Andrzej Zaleski

Anatomia z elementami fizjologii

Cell

Prof. Liuzhong Ye

Cztery metody diagnostyczne (część 1)

CCA7

Cell

Dr Andrzej Zaleski

Anatomia z elementami fizjologii

Cell

Prof. Liuzhong Ye

Cztery metody diagnostyczne (część 2)

CCA8

Cell

Dr Andrzej Zaleski

Anatomia z elementami fizjologii

Cell

Prof. Zanyu Chen

Diagnostyka różnicowa: wzorce Zang - Fu (pojedyncze)

CCA9

Cell

Dr Andrzej Zaleski

Anatomia z elementami fizjologii

Cell

Prof. Liuzhong Ye

Wzorce Zang - Fu (wzorce złożone)
Diagnostyka różnicowa: objawy

CCA10

Cell

Dr Andrzej Zaleski

Egzamin z anatomii

Cell

Prof. Sun Peilin

Wzorce różnicowania: sześć meridianów
Wzorce różnicowania: Wei Qi Ying Xue
Wzorce różnicowania: San Jiao
Kontakt z pacjentem: postawa terapeuty

CCA11
Cell

Prof. Sun Peilin

Ogólne wprowadzenie w akupunkturę i system meridianów

CCA12

Cell

mgr Marco Di Dio

Embriologia cz. 1

Cell

Prof. Ye Liuzhong

 Ren Mai oraz Du Mai. Techniki nakłuwania. Ogólne zasady moksoterapii       

CCA13

Cell

mgr Marco Di Dio

Embriologia cz.2

Cell

Prof. Wang Youjun

Kategorie punktów akupunkturowych i ogólne wprowadzenie w łączenie punktów akupunkturowych

CCA14
Cell

Prof. Wang Youjun

Osierdzie (Pc) oraz Potrójny Ogrzewacz (SJ)

CCA15
Cell

Prof. Sun Peilin

Serce (Ht) i Jelito Cienkie (SI)

CCA16
Cell

Prof. Sun Peilin

Śledziona (Sp) i Żołądek (St)

CCA17
Cell

Prof. Chen Zanyu

Płuco (Lu) i Jelito Grube (LI)  

CCA18
Cell

Prof. Chen Zanyu

Wątroba (Liv) i Pęcherzyk Żółciowy (GB)  

CCA19
Cell

Prof. Chen Zanyu

Nerki (Kid) oraz Pęcherz moczowy (UB) 

CCA20
Cell

Prof. Sun Peilin

Meridiany nadzwyczajne; sześć meridianów (stadiów, warstw) 

CCA21

Cell

Siwan Quinn Bratton

Aurikuloterapia 

CCA22

Cell
Cell


Cell

Alexander Evans

Leczenie bólu

CCA23

Cell

Wang Youjun

Ogólne zasady leczenia akupunkturą

CCA24

Cell

Liuzhong Ye

Dermatologia / Pediatria

CCA25

Cell

Chen Zanyu

Wprowadzenie do dietetyki w TCM

CCA26

Cell

Chen Zanyu

Zaburzenia psychologiczne i emocjonalne. 

CCA27

Cell

Prof. Sun Peilin

Leczenie bólu i zburzeń neurologicznych wykorzystanie różnych technik 

CCA28

Cell

Liuzhong Ye

Ginekologia i niepłodność

CCA29

Cell

Wang Youjun

Różnicowanie objawów (...)

CCA30

Cell

Prof. Sun Peilin

Różnicowanie objawów (...)