Plan zajęć we Wrocławskiej Akademii Akupunktury w latach 2020 - 2022

Kurs Ziołolecznictwa Chińskiego

LP

Data

Wykładowca

Temat

1.

12-13.09.2020

Cell
Cell

2..

24-25.10.2020

Cell
Cell

3.

21-22.11.2020

Cell
Cell

4.

12-13.12.2020

Cell
Cell

5.

23-24.01.2021

Cell
Cell

6.

20-21.02.2021

Cell
Cell

7.

20-21.03.2021

Cell
Cell

8.

24-25.04.2021

Cell
Cell

9.

22-23.05.2021

Cell
Cell

10.

19-20.06.2021

Cell
Cell

11.

18-19.09.2021

Cell
Cell

12.

23-24.10.2021

Cell
Cell

13.

20-21.11. 2021

Cell
Cell

14.

11-12.12.2019

Cell
Cell

15.

22-23.01.2022

Cell
Cell

16.

19-20.02,2022

Cell
Cell

17.

19-20.03.2022

Cell
Cell

18.

23-24.04.2022

Cell
Cell

19.

21-22.05.2022

Cell

Enter your text here...